Co se děje ve velehradském poutním areálu 9. 1. 2019
Vážení občané,
dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu. Snažíme se takto rekapitulovat aktivity, které na poutním místě proběhly během uplynulého půlroku, a nastínit naše plány v blízké budoucnosti.
Červencová Národní pouťse nesla v ustáleném duchu. Za mimořádnou událost můžeme označit výstavu lebky sv. Ludmily. Tato vzácná relikvie byla k uctění vystavena v Královské kapli velehradské baziliky.
V sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ byla instalována výstava Katolická církev a republika a v kostelíku Cyrilka byla po několik týdnů k vidění výstava o obětech případu Babice z řad kněží.
Při Malé pouti byla letos připomenuta osobnost kněze, biblisty a sběratele lidových písní P. Františka Sušila, na kterého odkazuje také pamětní deska umístěná na zdi velehradského gymnázia. Jeho folkloristický odkaz nám přiblížila přednáška etnomuzikologa dr. Lubomíra Tyllnera.
Po tradičních Dnech lidí dobré vůle patřila řádka červencových dnů také akci Manželská setkání, při které utvrzují a prohlubují své vztahy manželské páry. Bylo tomu tak i letos, kdy se na Velehradě setkaly desítky manželů z celé České republiky.
Infocentrum bylo vybráno a zařazeno do dětské prázdninové soutěže ČT DÉČKO. Soutěž přilákala rodiny s dětmi a k naší radosti se zapojili i místní rodiny.
Začátkem srpna proběhnul v pořadí druhý kurz krajinomalby pro veřejnost. Díky němu dění v areálu oživila přítomnost jedinců se štětci a paletami, kteří své malířské výtvory prezentovali na společné vernisáži před mateřskou školou.
Pouť Matice velehradské opět nabídla divadlo a hravé odpoledne pro děti. To se nově konalo v klášterní zahradě, a dodejme, že tato lokace se osvědčila. V rámci takzvané Hvězdicové pouti 25. srpna na Velehrad dorazily stovky pěších poutníků z různých koutů Moravy. Příchozí, kteří nespěchali domů, se mohli večer zúčastnit hudebního festivalu Šroubek. Ten se kvůli chladnému večernímu počasí letos uskutečnil v Zimním sále. Přivítali jsme na něm libereckou kapelu Jarret, zpěváka Pavla Helanaa brněnského klávesistu Romana Dragouna. Atmosféra byla opět báječná, a tak pro příště na akci zveme i další posluchače.
Novou akcí byla letos zářijová Konference křesťanských podnikatelů, kdy Velehrad poskytnul prostor pro sdílení mnoha aktivním lidem. Akce se osvědčila a podnikatelé se svými rodinami proto na Velehrad zavítají i příští rok.
Ke konci září proběhla v Sálu kard. Tomáše Špidlíka SJ prezentace dokumentárního filmu Tíha oběti, který přibližuje osobnost kardinála Štěpána Trochty, rodáka z Valašska, vězně nacistického i komunistického režimu. Film představil režisér Zdeněk Zvonek.
V různých sobotních termínech na Velehradě v průběhu letní sezóny probíhaly děkanátní poutě mající ustálený duchovní program. Při některých z nich proběhly též duchovní přednášky lektorů olomouckého Centra Aletti.
Milovníky klasické hudby láká ustálený cyklus varhanních koncertů, které se konají v
bazilice od května do října. Nejinak tomu bylo i letos. Snad se cyklus podaří produkčně zajistit i v příštím roce.
Nedílnou součástí zimní sezóny je velehradský seminář duchovních filmů. Díky němu na Velehrad přijíždí lektoři prezentující zajímavá díla české i zahraničních kinematografií. V říjnu jsme kupříkladu přivítali nového lektora ze Slovenska – benediktinského řeholníka Jozefa Brodňanského OSB, který prezentoval film režiséra Dezidera Ursinyho. V listopadu se lektorství ujal dramaturg semináře dr. Petr Slinták, který divákům představil trezorový snímek reagující na události srpna 1968 od režiséra Evalda Schorma. V lednu příštího roku mezi nás zavítá kmenový lektor semináře doc. Vladimír Suchánek a v únoru mezi nás z Bystřice pod Hostýnem poprvé přijede filmový sběratel Vítězslav Tichý.
Z podzimních akcí bychom neměli opomenout říjnovou prezentaci knihy Velehrad vás volá!, kterou představily badatelky Ústavu pro studium totalitních režimů. Na akci byly promítnuty vzácné archivní záběry a představena publikace reflektující památnou velehradskou pouť roku 1985.
V listopadu se podruhé konalo Chorální oficium za zemřelé, což je víkend zaměřený na zdokonalení chrámového zpěvu. Také proběhnul již 11. ročník oblíbené výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť. Letos se šampionem stalo mešní tokajské víno z Maďarska.
V Zimním sálu a kapli Stojanova gymnázia poslední listopadovou sobotu proběhnul II. ročník literární pouti. Tato akce se již v prvním roce svého konání setkala s příznivým ohlasem. Letošní ročník byl zaměřen na přiblížení života a díla básníka, dramatika a překladatele Václava Renče.
Novou aktivitou, kterou jsme rozjeli během podzimu, jsou občasná vystoupení křesťanských chrámových schol, které se v bazilice konají po nedělní odpolední mši. Přivítali jsme scholu ze Střelic u Brna, zahrála nám místní velehradské schola a 30. prosince budeme hostit scholu z Horního Němčí, která vystoupí s vánočním programem. Ten charakterizuje také tradiční Svatoštěpánský koncert s Hradišťanem a jeho hosty. Letos jím bude oblíbený Pavel Helan, kterého na Velehradě rádi přivítáme opakovaně.
A co nás čeká v horizontu dalších měsíců? Zima je obdobím besed, a tak se můžete těšit na setkání s astronomem Jiřím Grygarem, kterého doprovodí projekce nového biografického filmu. V plánu je i další beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka. Účast na ní zatím přislíbil spisovatel Josef Holcman. Čeká nás též přednáška o císaři a posledním českém králi, blahoslaveném Karlu I.
Snad se podaří zorganizovat také besedu na téma encykliky papeže Františka, která se zabývá vztahem člověka k životnímu prostředí.

Velehradský zpravodaj č. 48, prosinec 2018
Info z infocentra 15. 7. 2018
Info z infocentra
Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali o dění ve velehradském poutním areálu. Letošní rok, který je ve znamení 100. výročí založení republiky, jsme zahájili koncertem CM Cifra a pěveckého sboru z Gymnázia v Uherském Hradišti Viva la musica. Tato akce se pomalu stává tradičním zakončením vánočního období.
Zimní období nám dává prostor pro pořádání besed. Hned první z nich se uskutečnila s paní Věrou Sosnarovou. Hovořili jsme o knize Krvavé jahody a sovětském gulagu. Tato beseda byla hojně navštívena. Co nás překvapilo, byla malá návštěvnost besedy o životě a odkazu arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, jemuž bychom na Moravě měli být za mnohé vděčni...
V tomto pololetí jste se mohli pětkrát přijít podívat na film, který uváděli zajímaví hosté. Přivítali jsme například režiséra Václava Kadrnku, který uvedl snímek Křižáček, se kterým uspěl na karlovarském filmovém festivalu. Filmová lektorka Alice Aronová se pak zaměřila na téma film a sionismus s uvedením snímku Hanele rež. Karla Kachyni. Naším kmenovým lektorem nadále zůstává doc. Vladimír Suchánek, který v květnu uvedl působivé švédské filmové drama Tak jako v nebi.
Již tradiční akcí je farní ples, který se konal ve Slovanském sále SGV, a který letos zpestřilo vystoupení šermířské skupiny.
V únoru jsme si při slavnostní bohoslužbě připomněli 1142. výročí úmrtí sv. Cyrila spolu s biskupem Antonínem Baslerem. V tento den se také konala Valná hromada Matice velehradské, která nám pomáhá svým působením při rozvoji poutního místa.
V čase před Velikonocemi jsme mohli díky matici poprvé vidět premiéru divadelního zpracování Mysterium světla v podání Víti Marčíka a jeho dětí. Zájemci o ztišení se opět sešli s P. Ladislavem Árvaiem SJ k postní duchovní obnově. Nechyběly další besedy a autorská čtení, např. s někdejším sbormistrem, varhaníkem a pedagogem Karlem Dýnkou a primášem Hradišťanu Jiřím Pavlicou. P. Miroslav Herold SJ uskutečnil zajímavou přednášku v bazilice. Týkala se úcty k posvátným tělům.
Na jaře poutní místo navštívili zástupci klášterních areálů z různých koutů ČR, kteří rozvíjejí projekt Klášterní stezky. Dvoudenní program je zaujal a z Velehradu odjížděli s pozitivními dojmy. To samé se dá říci i o návštěvnících březnového poutnického recitálu o pěší cestě do Santiaga a Říma, který v Zimním sálu SGV doplnila hra na cimbál.
Mezi tradiční akce patří také setkání křesťanské mládeže, které se konalo letos v dubnu. Během tohoto víkendu měla mládež z celé republiky možnost se společně setkat při Studentském Velehradě. Program oblíbené akce byl pestrý s řadou přednášek, koncertů i modlitebních setkání.
S jarním obdobím započal cyklus varhanních koncertů. Tyto koncerty, konané k významným výročím církevního roku, probíhají od května do září vždy předposlední neděli v měsíci.
Poslední květnový víkend byl velmi vytížený. Velehradskou kapličku Pražského Jezulátka, kterou nechali vybudovat francouzští poutníci z hnutí La Route de l ́Europe chrétienne, navštívili při své pouti Evropou s novým zvonem odlitým pro kapli sv. Hiliara v Provensálsku. Přestože počasí nebylo příznivé, jednalo se o výjimečnou událost. V pátek 25. května proběhla Noc kostelů, kterou zahájila prohlídka s kostelní myškou Žofkou za zvířátky v kostele, prohlídka varhan, přednáška o životě a díle barokního malíře Ignáce Raaba SJ i hudební vystoupení.
V rámci 10. výročí vyhlášení poutního areálu národní kulturní památkou a ke 100. výročí založení Československé republiky bylo za podpory kraje, Obce Velehrad a dalších uspořádáno Česko-Slovenské hudební setkání, při kterém vystoupil Komorní soubor Cappella Istropolitana z Bratislavy, Smíšení pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště a sólisté pod taktovkou Františka Macka ml.
V květnu jsme přivítali delegaci z Bulharska, která přivezla krásný dar pro velehradskou baziliku - ikonu s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje. Dny slovanské kultury se letos naproti tomu nesly ve znamení srbské a lužické kultury. V biblické expozici bude během letní sezóny vystaveno Miroslavovo evangelium, faksimile nejstarší srbsky psané biblické památky, kterou nám zapůjčila Matice srbská.
Mezi oblíbené akce patří také víkend otevřených zahrad, kdy mají návštěvníci Velehradu možnost prohlédnout si bývalé klášterní barokní zahrady za Stojanovým gymnáziem v rámci komentované prohlídky. Tyto zahrady jsou během letní sezóny přístupné veřejnosti každý den od 9:00 – 17:00 bránou u Rozárky.
A které akce nás čekají ve druhé polovině roku? Kromě tradičních Dnů lidí dobré vůle a s nimi spojenými nejrůznějšími aktivitami se uskuteční v rámci Malé pouti přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera na téma P. František Sušil a lidová píseň. V kapli Cyrilce bude umístěna výstava o vztahu státu a církve od vzniku Československa.
Začátkem srpna proběhne kurz malování plenérů určený pro širokou veřejnost a 15. srpna se bude konat pouť Matice velehradské, na kterou jste srdečně zváni. Zejména na její odpolední program, kdy v Sále kardinála Tomáše Špidlíka vystoupí kejklíř Vojta Vrtek se svým programem a poté bude následovat žonglérská dílnička se spoustou další zábavy. Také vás již nyní můžeme pozvat na Hudební festival Šroubek, na němž vystoupí Pavel Helan, Roman Dragoun a skupina Jarret.
Kromě těchto kulturních akcí bude na Velehrad putovat velké množství pěších poutníků v rámci tradičních poutí, jako je Hvězdicová či Svatováclavská.
K naší radosti bylo velehradské infocentrum stejně jako v loňském roce vybráno do prázdninové soutěže ČT DÉČKO. Též nás těší, že se nám společnou iniciativou s obcí a za finanční spoluúčasti Arcibiskupství olomouckého podařilo zkrášlit okolí hlavní křižovatky a fontány novými záhony trvalek.
Informace o všech konaných a připravovaných akcích můžete sledovat na www.velehradinfo.cz, facebookovém profilu Poutní areál Velehrad či přímo ve velehradském infocentru.

Velehradský zpravodaj č. 47, červen 2018
Info z infocentra 27. 12. 2017
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédněme tedy zpět a připomeňme si, co vše se v uplynulém roce událo.
Ve srovnání s loňským rokem byla letos návštěvnost nižší, ale i přesto poutní areál s bazilikou přilákal velké množství návštěvníků. Jen bazilikou prošlo 248 727 poutníků. Infocentrum navštívilo 33 973 turistů, výstavy Volím si Sofii a Ikonografii Stefky Nikolové, bulharské výtvarnice, v kostele Zjevení Páně (Cyrilce) vidělo 17 297 návštěvníků. Expozice ve VDCM a podzemí baziliky si prohlédlo 23 161 turistů. V expozici Bible pro malé i velké bylo možné po pět měsíců vidět vzácnou kopii největší středověké knihy Codex gigas, která přilákala mnohé návštěvníky.
Mezi již tradiční akce jako je cyklus varhanních koncertů či velehradských filmových seminářů proběhl nově cyklus besed „Cesty za hodnotami“ s hosty – osobnostmi Slovácka. Tyto setkání proběhly třikrát a byly vždy hojně navštíveny. Proto doufáme v jejich pokračování. Díky AO zavítal na Velehrad místoředitel Vatikánské observatoře P. Pavel Gábor, Ph.D., SJ. V semináři pro učitele se zabýval poznatky současné astronomie.
Během letních prázdnin se na Velehradě usadilo několik skupin v rámci svých setkání. Na několik dnů tak doslova obsadili poutní areál účastníci Manželských setkání pořádané Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava. Po nich následoval jezuitský mezinárodní program Magis Central Europe 2017. Účastníci tohoto programu se věnovali psaní ikon. Poslední větší skupina se skládala z amatérských malířů při Kurzu krajinomalby. Výsledky malířského kurzu byly prezentovány na vernisáži v ambitu ohradní zdi s nikami.
Poprvé byla na Velehradě uspořádána literární pouť věnovaná k poctě, ale i odkazu života a díla básníka, překladatele a jednoho z vrcholných představitelů české katolické poezie Jana Zahradníčka. Z množství poutí, které pořádaly různé skupiny poutníků, můžeme kromě Národní poutě a tradičních velkých poutí vyzdvihnout zejména slavnostní pouť k uctění sochy Panny Marie Fatimské.
Ve spolupráci s obcí Velehrad a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty jsme vydali hledačku a šifrovačku „Okolo velehradské baziliky“. Jde o brožurku, která přibližuje návštěvníkům poutní areál netradičním „detektivně-poznávacím“ způsobem.
Díky skvělému fungování a nasazení Matice velehradské jsme společně mohli uspořádat další aktivity při Pouti Matice. Byl připraven bohatý program zejména pro děti s divadelním představením Víti Marčíka „Bajaja“. Prázdniny pomyslně uzavřel velmi vydařený hudební minifestival Šroubek s hosty Dagmar Andrtovou Voňkovou, Janem Burianem a skupinou Květy. Největší akcí pak byl X. ročník Cisterciácké pečeti. Tato mezinárodní výstava mešních a košer vín mohla představit na 127 hodnocených vzorků ze Slovenska, Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Maďarska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Izraele. Mezi hodnotiteli zasedli, kromě jiných zkušených degustátorů a výrobců vín, Zita Adamová, vedoucí sekretariátu velvyslance státu Izrael v České republice a Cédric Picot, někdejší osobní someliér prezidenta Françoise Mitterranda.
Závěr roku bude patřit tradičnímu Svatoštěpánskému koncertu Hradišťanu s Akademickým sborem Žerotín.
Konání všech akcí budeme i nadále připomínat v pravidelných přehledech na www.velehradinfo.cz, facebookovém profilu Poutní areál Velehrad či přímo na infocentru.

Velehradský zpravodaj č. 46.
Velehradský poutní areál žije 9. 2. 2017
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolte, abych zde v krátkosti shrnula především významné okamžiky, kterými jsme mohli obohatit život velehradského poutního areálu.
Letošní rok byl ve znamení plnění závazků vyplývajících z jednotlivých projektů, které daly příležitost k obnově Velehradu zejména po stavební stránce. Naším úkolem je nyní přivádět v život jednotlivé památky a objekty, které byly takto zrekonstruovány či nově zbudovány.
Na úvod bych dala nahlédnout do návštěvnosti poutního místa. Jistě jste mohli sami zaznamenat, že život na Velehradě v letošním roce tepal víc než jindy. Například v kostele Zjevení Páně(Cyrilce), která byla přístupná od května do září, jste mohli vidět výstavy s názvem Ikona - okno do nebe aVolím si Sofii, pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje, obě výstavy zhlédlo 17 899 návštěvníků. Velký nárůst jsme zaznamenali u podzemí baziliky s lapidáriem. Těmito prostory v letošním roce prošlo přes 17 tisíc zájemců. Také infocentrum navštívilo přes 40 tisíc lidí. Nejvíce poutníků samozřejmě prošlo bazilikou. Těchto bylo více než 340 000. Zvýšenou návštěvnost jsme mohli vnímat hlavně v druhé polovině července, kdy se na Velehradě zastavovaly výpravy mířící na setkání křesťanské mládeže do Krakova.
Díky spolupráci s Národním památkovým ústavem jsme mohli po tři měsíce hostit na Velehradě stážistku Elwen z Bretaně. Hodně nám pomohla s přípravou propagačních a orientačních textů pro francouzsky hovořící návštěvníky a v rozhlasovém studiu namluvila francouzskou verzi našeho audioprůvodce.Z uplynulých akcí asistovala například při organizaci loutkového koncertu v rámci Dne otevřených zahrad.
Poutní areál se zapojil také do oslav karlovského jubilea, které jsme započali vernisáží obrazů nakreslených dětmi z Hnutí Stonožka. Přednáška P. M. Altrichtera SJ Duchovní profil Karla IV. byla určena především dospělým posluchačům a barvitě přiblížila osobnost tohoto proslulého panovníka. O malé pouti jsme pokračovali přednáškou na téma Karel IV. - potomek i předek světců. Vyvrcholením karlovského výročí byl koncert pěveckého seskupení Schola Gregoriana Pragensis.
Z dalších hodnotných akcí můžeme připomenout cyklus velehradských filmových seminářů či cyklus varhanních koncertů, které si již našly své stálé návštěvníky. Díky těmto akcím na Velehrad přijíždějí interpreti klasické hudby či filmoví badatelé a lektoři. Za zmínku stojí návštěva významného slovenského režiséra Dušana Hanáka, který byl hostem Dnů slovanské kultury. Beseda s tvůrcem proběhla v sálu kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Filmové semináře tam budou jednou měsíčně mimo letní sezónu probíhat i v příštím roce.
Velehrad byl také cílem mnoha poutí. Kromě národní cyrilometodějské pouti s bohatým programem proběhl již XVI. ročník hvězdicové a VII. Svatováclavská pouť. Nově bylo pořádáno
Cyrilometodějské putování Slováckem, které mělo naučně duchovní charakter s poznávacími zastávkami na trase Sadská výšina sv. Metoděje– Staré Město - Velehrad.
Řada akcí proběhla z iniciativy Matice velehradské. V předjaří to byly například přednášky s tematikou historických pohlednic Velehradu anových archeologických nálezů. Pro rodiny s dětmi byl připraven během srpnové matiční pouti program s divadelním představením. Ke konci prázdnin bylo možné prožít již 10. ročník hudebního festivalu Šroubek s předním českým kytaristou Vladimírem Václavkem a skupinami Ponk Trio a Hukl. Nejúspěšnější akcí byla mezinárodní výstava mešních a košer vín – Cisterciácká pečeť, která se stala již stálicí podzimního programu.
V srpnu jsme na Velehradě přivítali skupinu výtvarnic v rámci malířského sympozia nazvaného Velehradský experiment a na konci prázdnin premiérově proběhl Kurz psaní Ikon. Ve Velehradském domě sv. C. a M. se uskutečnilo také několik besed se zajímavými hosty. Jednou z nich byla beseda o katolickém básníku Karlu Vysloužilovi, kde byl hostem dramatik Milan Uhde. Posluchačsky poutavá byla také audio prezentace biblických příběhů „Žalmy – David a jeho blues“. Také závěr roku a nadcházející adventní čas byl prostorem pro tradiční adventní duchovní obnovu i program pro školy a rodiny s dětmi Ten vánoční čas odehrávající se v prostorách expozice Bible pro malé i velké. O Vánocích se můžeme ještě těšit na tradiční Svatoštěpánský koncert a koncert VUS Ondráš Neseme Vám tu novinu.
Bližší informace o plánovaných aktivitách naleznete na našich webových stránkách
www.velehradinfo.cz i facebookovém profilu
Poutní areál Velehrad.
Pouť Matice velehradské 20. 7. 2016
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme
k pouti titulární slavnosti baziliky
a pouti Matice velehradské.

Rádi přivítáme nejen členy,
ale i jejich rodiny a také všechny,
kteří rádi navštěvují poutní místo Velehrad.

Program slavnosti:
10:00 hodin bude sloužena mše svatá v bazilice
14:00 hodin Hudební představení pro děti
s názvem„Stará hudba pro mladé posluchače”
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka ve VDCM
15:00 hodin odpoledne pro děti na téma „Milosrdné srdce = radostné srdce aneb skutky milosrdenství jsou pro každého, ať malého či velikého

V průběhu celého dne budete mít možnost navštívit naše expozice, a to jak podzemí baziliky, tak také expozice na infocentru:
expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
expozice Bible pro malé i velké

Pro členy Matice velehradské bude možnost využít zvýhodněné vstupné po předložení členské kartičky.Přednáška Karel IV. potomek i předek světců 7. 7. 2016
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice budou v 7:30, 10:00 a v 15:00hodin.

V tento den se uskuteční od 14:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě přednáška na téma Karel IV. potomek i předek světců, kdy se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací o českém králi. Přednášet bude genealog Mgr. Petr Nohel.


Co se dělo v poutním areále? 11. 1. 2016
Milí spoluobčané a přátelé,
rok 2015 byl pro velehradský poutní areál prvním, kdy jsme se snažili naplnit podmínky udržitelnosti projektu IOP „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“.
Předmětem náplně činnosti pro nás tedy bylo zpřístupňovat obnovené a zrekonstruované prostory široké veřejnosti při nejrůznějších příležitostech.
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje nadále zlepšuje svoje služby veřejnosti, zejména skrze informační centrum, které je určeno nejen poutníkům a turistům, ale také místním obyvatelům. Každý zde může požádat o potřebné informace či radu. Navíc je možné objednat prohlídku s průvodcem jednotlivých okruhů či varhanní koncert v bazilice. Dále jsou v domě k vidění hodnotné expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, která shrnuje historii poutního místa od doby sv. Cyrila a Metoděje doposud. Ve druhém patře je umístěna expozice Bible pro malé i velké, kde zejména dětští návštěvníci ocení multimediální program, který je výstavou provede.
Pozvánku na Velehrad mohou také nově vidět cestující společnosti Leo Express na trase Staré Město – Olomouc.
Novinkou v letošní sezoně bylo zavedení audio průvodce, kteréhožto je možné si zapůjčit taktéž na infocentru, a projít si tak jednotlivé trasy a expozice s odborným rozšířeným sluchátkovým výkladem. Obsahuje i jednoduchou mapku areálu a je k dispozici v pěti jazykových mutacích.
Po bazilice bylo hlavním cílem návštěvníků podzemí s lapidáriem a expozicí, kterou v
letošním roce navštívilo 7 600 zájemců o historii. Vzhledem k realizaci dalšího projektu jsme byli nuceni zrušit ve druhém pololetí výukové programy pro školy, ke kterým se chceme opět v nové sezoně a opravené bazilice vrátit. Pro děti bude vytvořena také nová expozice pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje. Věříme, že ji budeme moci spolu s dětskými návštěvníky hojně využívat.
Z významných akcí můžeme jmenovat např. cyklus šesti varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2015, jejichž přispěvovatelem byla také obec Velehrad, Ministerstvo kultury ČR a nadace Život umělce.
V kostele Zjevení Páně (Cyrilce) byla po dobu letních měsíců umístěna výstava Ústavu pro studium totalitních režimů „Velehrad vás volá!“, která připomínala události roku 1985 na Velehradě. Výstava byla zahájena za přítomnosti Mons. Joachima Meisnera a Mons. Jana Graubnera a navázala na ni mezinárodní konference. Výstavu vidělo 8 500 návštěvníků. K tomuto tématu byla také připravena přednáška Stanislavy Vodičkové.
Mezi velké letní akce patřilo také setkání manželů s rodinami či oslavy salesiánů Dona Boska k výročí 200.let od narození tohoto světce.
V letošním roce jsme také pokračovali v oblíbených seminářích duchovního filmu. Dále jsme zpřístupnili expozici Bible pro malé i velké při příležitosti Dne Bible či vánočním výukovém programu pro školy a veřejnost.
Závěr roku bude tradičně patřit vánočním svátkům se svatoštěpánským koncertem Hradišťanu a jeho hostů.
Informace o dění v areálu poutního místa naleznete na www.velehradinfo.cz nebo také na facebookovém profilu Poutní areál Velehrad.

Petra Číhalová,
vedoucí Infocentra Velehrad
Velehradský zpravodaj č. 42
Na Velehradě se stále něco děje 3. 7. 2015
I v letošním roce nabízí nejen poutníkům a turistům ale i místním občanům své služby Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) a jeho Informační centrum, které slouží pro první setkání s poutním místem. Lze si zde objednat prohlídku chrámu, poutního areálu, expozic ve VDCM či podzemí baziliky. Je možné také využít některý z výukových programů.
V expozicích Velehrad na křižovatkách evropských dějin a Bible pro malé i velké byly doplněny interaktivní programy. Novinkou v letošní sezoně je pořízení audioprůvodců, které je možné zapůjčit v infocentru. Výklad o velehradských památkách je k dispozici v pěti jazycích.
Od začátku letošního roku uplynul nějaký čas, a proto bychom se chtěli pokusit shrnout akce, které proběhly v poutním areálu a také vás pozvat na ty, které nás teprve čekají.
Velmi úspěšný byl začátkem roku koncert cimbálové muziky Cifra se studentským sborem z Viva la musica z Uherského Hradiště. O Velikonocích připravily pracovnice a průvodkyně výukový program pro školy s názvem Příběh Velké noci aneb Velikonoce známé i neznámé. Při tomto programu, který probíhal v expozici Bible pro malé i velké, hledaly děti otázky týkající se největších křesťanských svátků. V rámci programu bylo možné zhlédnout divadelní představení muzikálu Tarsan. Proběhla také duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem SJ nebo kurz výroby biblických postaviček. Dále proběhla další promítání v rámci Velehradského semináře duchovního filmu pod vedením dr. Vladimíra Suchánka. Letos jsme měli možnost vidět filmy Bylo nebylo a Ostrov. Další z filmových seminářů proběhne 20. září. Na programu bude francouzský film O bozích a lidech, který vypráví příběh mnišské komunity v Alžírsku ohrožené fundamentalistickými skupinami.
V jarních měsících jsme si také připomněli významné velehradské události. Páté výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ a 300 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého u Salašky. Osobitým výkladem tuto událost doprovodil P. Miroslav Herold SJ, kněz známý jako jezuitský průvodce z dokumentárních filmů režiséra Otakára Schmidta. Proběhla také Noc kostelů s prohlídkami baziliky, videoprojekcí a aktivitami pro děti. V podobném duchu se nesl i Víkend otevřených zahrad. Pro návštěvníky obou akcí byl připraven venkovní program. Stejně jako v loňském roce začal v bazilice cyklus varhanních koncertů ke cti světců. Velkým zážitkem pro posluchače bylo vystoupení skladatele Miloše Boka, který patří k výrazným osobnostem soudobé klasické hudby. Zapomenout bychom neměli ani na konferenci Velehrad vás volá!, která reflektovala odkaz památné velehradské pouti roku 1985. Doprovodná výstava v kapli Cyrilka bude probíhat až do konce srpna. Začátkem července nás jako každý rok čekají Dny lidí dobré vůle s národní poutí, kam dorazí poutníci z mnoha regionů. Na Velehradě během léta proběhne také několik duchovních seminářů a v podzimních měsících nás čekají další kulturní a vzdělávací akce. Jejich výčet s bližšími informacemi naleznete na webové stránce velehradinfo.cz v sekci Kalendář akcí.
Kronika projektu 25. 11. 2014
V záložce Prezentace byla vložena Kronika projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, která popisuje celou historii a vývoj oprav financovaných z programu IOP. V kronice naleznete také fotografie jednotlivých objektů v průběhu jejich rekonstrukce.
Slavnostní ukončení projektu IOP 6. 11. 2014
VELEHRAD - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy pořádá závěrečnou konferenci, která se bude konat ve středu 26. listopadu 2014 v 10.00 hodin v bazilice na Velehradě.
Program slavnostního zakončení:
- slavnostní bohoslužba v bazilice na poděkování za vykonané dílo
- příspěvky pozvaných hostů ve Slovanském sále SGV
- slavnostní raut
- rekapitulace obsahu realizovaného projektu
- prohlídka areálu místa realizace projektu